Orförande

Åsa Widh
Medlemsregister, adressändringar & besvärsärenden. 
OBS – Ej stamnamn och stambokföring av kull

asa.widh@sydkatten.nu
0768-71 78 06

Sydkattens postadress

Åsa Widh
Bergsgatan 24 A
214 22 Malmö

Avelssekreterare 

Stambokföring av kullar samt huskattsbevis & stamnamnsansökningar

Anne Frostander
anne.frostander@sydkatten.nu
072-246 11 35
Västra Stationsgatan 6
212 36 Malmö

Tidigare avelssekreterare
Ann-Kathrine Berner
(OBS – endast pågående ärenden och kompletteringar)
ann-kathrine.berner@sydkatten.nu

Utställningssekreterare

Camilla Olin
camilla.olin@sydkatten.nu

Kassör

Gunnar Sandmark
kassor@sydkatten.nu

Uppfödarkurser och utställningshjälp

Ullis Granlid
ullis@kungsgardencats.se

PR och marknadsföring

Sofia Granlid
sofia.granlid@sydkatten.nu

Hemsidan

Susanna Hansson
susanna.hansson@sydkatten.nu

Revisorer

Revisor
Ann-Katherine Berner

Revisor
Charlotte Johnsson

Revisorsuppleant
Jeanette Olsson

Valberedningen

Lotta Jonasson (Sammankallande)
jonasson_lotta@hotmail.com 

Pernilla Ekolin