Ansöka om att bli certifierad uppfödare

Börja med att kontrollera att du uppfyller kraven för att kunna bli certifierad uppfödare. Du hittar alla aktuella krav, betalinfo samt formulär för att ansöka om certifiering på SVERAK:s hemsida.

När din certifiering blivit godkänd av SVERAK får du gärna maila klubbens webmaster på susanna.hansson@sydkatten.nu så lägger vi till det i din annons på vår uppfödarsida.

Auktorisering

Möjligheten att ansöka om att bli auktoriserad uppfödare öppnar först under 2024, men kommer så småningom ske på liknande sätt som för certifieringen.