Här presenteras Sydkattens aktuella styrelse.
Vem av alla våra funktionärer du ska kontakta i olika ärenden kan du läsa om här >

Ordförande

ULRICA LINDBLOM GRANLID

Vice ordförande

ÅSA WIDH

Sekreterare

SUSANNA HANSSON

Kassör

GUNNAR SANDMARK

Ledamot

CAMILLA OLIN

Ledamot

SOFIA GRANLID

Ledamot

ANNE FROSTANDER

Suppleant

LARS NIELSEN

Suppleant

MIIA GRÅSTEN