Här presenteras Sydkattens aktuella styrelse.
Vem av alla våra funktionärer du ska kontakta i olika ärenden kan du läsa om här >

Ordförande

ÅSA WIDH

Vice ordförande

ULRICA LINDBLOM GRANLID

Sekreterare

MIIA GRÅSTEN

Kassör

GUNNAR SANDMARK

Ledamot

CAMILLA OLIN

Ledamot

ANNE FROSTANDER

Ledamot

SOFIA GRANLID

Suppleant

SUSANNA HANSSON

Suppleant

LARS NIELSEN