Ordförande

ÅSA WIDH

asa.widh@sydkatten.nu
0768-71 78 06
Elisetorpsvägen 9B lgh 1503
232 33 Arlöv

Medlemsregister, adressändringar & besvärsärenden

Vice Ordförande

Ulrica Lindblom Granlid

ullis@kungsgardencats.se

Uppfödarkurser & utställningshjälp

Sekreterare

Miia Gråsten

miia.grasten@sydkatten.nu
070-888 86 80
(telefontid 17-21)

Protokoll & arkiv

Kassör

Gunnar Sandmark

kassor@sydkatten.nu 

Utlägg, fakturor, kassan & bokföring

Avelssekreterare 1

Susanne Jönsson

susanne.jonsson@sydkatten.nu
Tjörnevägen 9
231 38 Trelleborg

Kullregistreringar kategori 2 & 4.
Huskattsbevis & stamnamnsansökningar

Ledamot & Avelssekreterare 2

Anne Frostander

anne.frostander@sydkatten.nu
072-246 11 35
Västra Stationsgatan 6
212 36 Malmö

Kullregistreringar kategori 1 & 3.
Diplomeringsprov

Utställningssekreterare

Birgitta Karlsson

birgitta.karlsson@sydkatten.nu
070-323 73 44
Hasselstigen 1A
516 77 Målsryd

Utställningsanmälningar

Ledamot

Lina Hansson

sekreterare@sydkatten.nu

Samarbetspartners & allmänna förfrågningar

Ledamot

Sofia Granlid

Suppleant

Lars Nielsen

Suppleant

Susanna Hansson

Valberedningen

Pernilla Ekolin

Sammankallande

Lennart Wahlberg

Revisorer

Kerstin Dehlin

Pia Carlsson

Revisor

Jeanette Olsson

Revisorsuppleant