Sydkatten har sedan urminnes tider ansett att det är viktigt med välutbildade uppfödare. Det tjänar både katterna, köpare och uppfödarna själva på! Därför har klubben årligen arrangerat uppfödarutbildningar för medlemmar och övriga intresserade. Under pandemin har Sydkattens uppfödarutbildning dessvärre inte kunnat genomföras, utan har istället fått ersättas av kortare webinarier med utvalda avsnitt från utbildningen. 

Nya uppfödarutbildningen

SVERAK har under de senaste åren arbetat fram ett omfattande utbildningspaket för förbundets uppfödare. Den kommer vi självklart erbjuda Sydkattens medlemmar i framtiden, och den kommer då fortsättningsvis ersätta vår egna, tidigare uppfödarutbildning. 

Den nya utbildningen är uppdelad i två avsnitt, Uppfödarettan och Uppfödartvåan, som vardera innehåller 6 delar. Båda är utbildningarna är helt valfria för alla att gå, men vi uppmanar framförallt uppfödare till det. 

Kommande Uppfödarkurs

Datum för nästa kurstillfälle är inte bestämt.

Uppfödarettan

Allmän info

Förväntat startdatum: Hösten 2022
Under våren 2022 utbildas Sydkattens kursledare i Uppfödarettan. Planen är i dagsläget att Uppfödarettan ska vara öppen för klubbens medlemmar till hösten. Mer info om hur och när kommer längre fram.

Uppfödarettan är en omfattande utbildning på 6 delar. Uppskattningsvis tar träffarna ca 18 timmar, och utöver det kommer även en del egen läsning och arbete att krävas. Innehållet i de olika kursavsnitten kan du se här intill.

Uppfödarettan är helt frivillig för alla att gå, men om du vill sikta på att bli certifierad uppfödare* är den ett krav för att kunna ansöka om det. 

Ettans upplägg

Uppfödartvåan

Allmän info

Förväntad lansering: 2023
Uppfödartvåan kommer erbjudas Sydkattens medlemmar så fort tillfälle ges. Utbildningen är just nu under utveckling, och när den är färdigställd kommer Sydkattens kursledare att utbildas i den. Därefter kan Sydkatten erbjuda utbildningen till alla intresserade. 

Uppfödartvåan är en omfattande utbildning på 6 delar. Uppskattningsvis tar träffarna ca 18 timmar, och utöver det kommer även en del egen läsning och arbete att krävas. Innehållet i de olika kursavsnitten kan du se här intill.

Uppfödartvåan är helt frivillig för alla att gå, men om du vill sikta på att bli auktoriserad uppfödare* är den ett krav för att kunna ansöka om det. 

Tvåans upplägg

Certifierad & auktoriserad uppfödare

Certifierad och auktoriserad uppfödare är de benämningar som ersätter den tidigare uppfödardiplomeringen. Det är helt valfritt att ansöka om. I bilden nedan förklaras de olika benämningarna och vilka krav som finns för att kunna ansöka om dem. Om du har frågor kring den nya utbildningen eller certifieringarna får du gärna kontakta oss hjälper vi dig förklara dem närmre.