Det kan vara lite nervöst att ställa ut sin katt första gången och det är en del att tänka på före och under utställningen. För dig som är medlem i Sydkatten och ska ställa ut för första gången rekommenderar vi klubbens utställningskurser för nybörjare, där får du lära dig grunderna och lär känna andra blivande utställare.

Här är en liten sammanfattning om hur det går till att ställa ut sin katt:

Utställningsinbjudan

På SVERAKs hemsida finns en lista över aktuella utställningar. Dessa publiceras vanligtvis också i tidningen Våra Katter och finns hos utställningssekreteraren i varje klubb. Klubbarna har varierande anmälningstid till sina utställningar, tänk på att anmäla i god tid!

Utställningskrav

För att få ställa ut sin katt på en SVERAK-utställning, dvs arrangerad av en SVERAK-ansluten klubb, krävs att kattens ägare är medlem i en SVERAK-ansluten klubb, annat FIFe-förbund eller WCC (är man WCC-medlem krävs giltig utställarlicens). I samband med anmälan förbinder man sig att följa FIFe:s och SVERAK:s regler, och vid utställning i annat land ska man följa reglerna från respektive lands förbund.

Utöver att katten måste vara frisk och välvårdad, måste katten uppfylla följande krav för att få tillträde till utställning:

 • Raskatt: måste uppnå minst fyra månaders ålder under utställningsdagen.
 • Huskatt: måste vara lägst uppskattningsvis sex månader, och kastrerad då den är över tio månader.
 • Sällskapskatt: behöver inte vara katalogförd och det står klubben fritt att avgiftsbelägga sällskapskatt. En sällskapskatt bedöms inte av någon domare, utan är som namnet antyder bara med som sällskap i buren. Samma regler för tillträde till utställning gäller som för övriga katter vid utställning. Alla utställningar tar dock inte emot sällskapskatt.
 • ID-märkt: samtliga utställningskatter ska vara ID-märkta med chip eller vara öronmärkt. Kattens dokument (stamtavla, vaccinationskort etc) ska vara märkt med kattens ID-nummer på ett permanent sätt.
 • Vaccination: Katten ska vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva och kattherpes. Detta ska vara gjort minst 15 dagar före utställning och är giltig enligt veterinärens anteckningar.
 • Hörselintyg: för vit katt (EMS-kod w).
 • Okastrerade hankatter: över tio månader ska ha intyg om normal testikelstatus.
 • Kastrerade katter: över tio månader ska ha intyg om kastrering.
 • Kloklippt: klorna ska vara klippta på både fram- och baktassar.

Tillträde till utställning är ej tillåten om katten:

 • är digivande
 • är parad/dräktig
 • är döv
 • är sjuk eller kommer från hem eller katteri som är infekterat av smittsam sjukdom (inklusive öronskabb)
 • har erhållit rött kort (efter tre gula kort, sk ”yellow card”)
 • har bortopererade klor

Att anmäla katt till utställning

Anmälan till svenska SVERAK utställningar gör ni via inloggningen på Mina Katter. Om ni behöver hjälp så finns kontaktuppgifter till Sydkattens utställningssekreterare under menyn Styrelse & Funktionärer.

Samtidigt som anmälan görs betalar man in utställningsavgiften till den arrangerande klubbens konto. Glöm inte att ange samma namn på anmälningsblankett som på inbetalningen. Vid internetbetalning får man sällan plats att skriva alla uppgifter, skicka då ett mail med alla uppgifter till arrangerande klubbs kassör (adressen står på inbjudan). Detta underlättar oerhört!

Utställarbekräftelse

Har man fått plats på utställningen kommer, ett par veckor före utställningshelgen, en utställarbekräftelse från den arrangerande klubben. Där står också vilken tid veterinärincheckningen är osv. Kontrollera noga att alla uppgifter stämmer, om inte – kontakta den arrangerande klubben omedelbart. Om katten kan ta titel, tex bli champion eller premier, måste man ta med bedömningssedlarna från föregående utställningar där katten erhållit aktuella certifikat.

Förbereda katten

Då en kattutställning är en skönhetstävling måste man förbereda sin katt på bästa sätt. Katter som är smutsiga eller i dålig kondition får sämre bedömning och kan i värsta fall uteslutas från tävlan. Hur mycket och på vilket sätt man ska förbereda sin katt beror helt på vilken ras man har. Man kan vända sig till kattens uppfödare eller till sin kattklubb för tips och råd.

Veterinärbesiktning och incheckning

Vid ankomsten till utställningslokalen ska vaccinationsintyg och ID-märkningen kontrolleras av en arrangör. Därefter ska katterna veterinärbesiktigas. På vissa utställningar tillämpar man stickprovsmetod för veterinärbesiktning. Vid ingången kommer då en arrangör berätta om dina katter ska veterinärbesiktas eller om du ska gå vidare till incheckningen. Vid incheckningen anmäler du dig med ditt namn, och här får du reda på vilket katalognummer din katt har och vilken bur du blivit tilldelad. Det är viktigt att du inte missar incheckningen, eftersom katter som inte checkats in registreras som ”absent”, alltså frånvarande, och får inte vara med och tävla under dagen. 

Om katten kan ta titel visar man upp bedömningssedlarna med tidigare erhållna certifikat före bedömingarna börjar. Dessa ska som regel visas i sekretariatet eller informationen.

Till utställningsburen 

Burskynke med tak och underlägg 
Man väljer själv vilket burskynke man vill ha, antingen man syr det själv eller köper det färdigt. Tänk på att skynket ska framhäva det bästa hos katten, inte gömma den. Välj ett tyg som klarar många tvättar, gärna i 60 grader. SVERAKs burar har måtten 75 x 60 x 60 cm. Det är bra att ha med en takduk som man lägger över burtaket, det gör att katterna skyddas för skarp belysning samt att ljudet dämpas. Katten måste också ha någonting mjukt att ligga på i buren.

Kattlåda och sand 
Tänk på att ha en låda som inte tar för stor plats i buren, och glöm inte spade och sand! Ibland bjuder arrangerande klubb på sand, detta står i så fall angivet på bekräftelse och/eller inbjudan.

Mat och skålar 
Katten måste ha tillgång till vatten i sin bur. Bäst är de skålar som man hänger på gallret – detta minskar risken för att katten blöter ner sig själv och underlaget. Oftast bjuder fodertillverkarna på provpåsar med torrfoder, men ta alltid med egen mat som katten är van vid.

Pälsvårdsartiklar 
Ta med de tillbehör som krävs för just Din ras.

Att tänka på under utställningen

 • att inte blockera framför buren och i gången med stolar, trimbord och liknande
 • att inte byta bur utan att tillfråga utställningsledningen
 • utställd katt får ALDRIG lämna utställningen innan den den stängs, såvida man inte fått skriftligt tillstånd från utställningsledningen. Om utställningsarrangören erbjuder tidig hemgång så kommer de informera om det under dagen.
 • om man vill ha inregistrerat titlar tagna i utlandet ska bedömningssedlarna mailas eller postas tillsammans med kattens namn, regnr o datum för titeln till Sydkattens utställningssekreterare

Till sist, glöm inte inte att ta med…

 • Stamtavla, har man inte fått sina SVERAK-stamtavlor ännu och anmält katten ”under registrering” ska ”under registreringsintyg” uppvisas.
 • Intyg om vaccination och ID-märkning samt ev kastreringsintyg och ev hörselintyg
 • Utställarbekräftelse
 • En stol till dig själv. Det är långa dagar och man kan bli trött i benen

…katten!

LYCKA TILL!