När ni skickar er kullregistrering per mail ska underskriven kullregistrering, kvitto och nödvändiga intyg bifogas som separata filer (ej vara inklistrade). Alla filer ska bifogas i ett och samma mail. OBS! digital underskrift i pdf eller med bank-ID godkänns ej som underskrift.

Det ska vara en fil per intyg, en fil med blankett för kullregistrering och en fil med kvittokopia.

Alla underlag som bifogas ska vara högupplösta, läsbara och rättvända, samt det ska gå att skriva ut dem.

Filformatet för bifogade filer vill vi ska vara PDF.

Filer som bifogas ska ha tydliga namn, där det framgår av filnamnet vad filen innehåller.
Namnge filerna enligt nedanståde förslag:

  • Kullregistrering: SYDK Kullreg (stamnamn) (EMS) (födelsedatum)
    exempel: SYDK Kullreg Curls etc CRX 200827
  • Kvittokopia: Kvitto (Stamnamn) (födelsedatum)
    exempel: Kvitto Curls etc 200827
  • Intyg: Hankatt/Honkatt (intyg)
    exempel: Hankatt NUA TUA. (NUA = navelbråcksintyg, TUA = testikelintyg)

PDF-filer
Det finns utmärkta appar till mobilen för att skapa PDF filer, exempelvis Tiny scanner och Adobe Scan. I dessa kan PDF skapas direkt med mobilkameran eller från ett foto och PDF filen kan enkelt namnges på rätt sätt.

Mailets ämnesrad
I ämnesraden för mail med underlag för kullregistrering skriv gärna enligt följande: Kullregistrering (stamnamn) (födelsedatum).

Stora filer
Tänk även på att inte skapa och bifoga filer som är för stora, då det är svårt att få plats med alla filer i samma mail när de är stora. Det tar även tid att både skicka och ta emot stora filer.

Medlemskap i SVERAK-klubb
Glöm inte att du som huvudinnehavare av stamnamnet ska vara medlem i Sydkatten. Eventuell medinnehavare ska också vara medlem i Sydkatten eller annan SVERAK klubb. I MinaKatter (länk) kan medlemskap enkelt kontrolleras.

Vilka filer ska bifogas?
Samma krav på underlag gäller oavsett om ansökan skickas per post eller mail.
Vilka underlag som ska med i samband med kullregistrering och vilka kraven är för dessa hittar ni på SVERAK:s hemsida (länk).