Så här blir du medlem i Sydkatten:

Betala in medlemsavgiften på vårt BG 555-9109 eller Swish 123 189 63 23. Fyll sedan i och skicka in formuläret på länken nedan.

Efter ca två veckor får du ett välkomstutskick till din mail. När du blivit medlem kommer de prenumerationer som ingår i ditt medlemskap automatiskt till dig.

Vill du veta mer om klubben innan du blir medlem så kan du alltid kontakta någon i styrelsen!

SYDK_utvald bild4

Medlemsavgift

Medlemsskap i Sydkatten löper per kalenderår, det vill säga januari-december. Sydkatten bekostar ej retroaktiva utskick av Våra Katter.

swish_sydk

Huvudmedlem

400 kr

Förstagångsmedlem *

325 kr

Familjemedlem

100 kr

Klubbsupporter

175 kr

Värva en medlem *

275 kr

Förklaringar av de olika medlemstyperna hittar du här nedanför.

Medlemstyper

Huvudmedlem

Som huvudmedlem får du SVERAKs tidning Våra Katter (utkommer 6 ggr/år). Du har rätt att registrera stamnamn och stambokföra kullar samt har möjlighet att delta i utställningar. Huvudmedlemmar har rösträtt på Sydkattens årsmöte och får delta i klubbens alla aktiviteter. Huvudmedlem erhåller också Sydkattens rabatthäfte som ger förmånliga rabatter i zoobutiker och hos veterinärer. 

Familjemedlem

Familjemedlem till annan huvudmedlem i Sydkatten, till exempel maka/make, sambo, barn, förälder i samma hushåll (folkbokförd på samma adress) kan lösa familjemedlemsskap till kraftigt rabatterat pris. Familjemedlem kan även vara medinnehavare till stamnamn eller delägare till hushållets katter och får stambokföra kullar samt deltaga i utställningar i klubbens namn. Du får delta i klubbens alla aktiviteter och har rösträtt på Sydkattens årsmöte.

Klubbsupporter

Om du redan är huvudmedlem i annan kattklubb kan du bli klubbsupporter hos Sydkatten. På så vis stöttar du vår verksamhet, och får även delta på våra aktiviteter. 

* Rabatterade medlemskap

Förstagångsmedlem:

Reducerad medlemsavgift för huvudmedlemskap första året. Gäller endast dig som inte varit medlem i Sydkatten de senaste fem åren. 

Värva en medlem:

Du som är uppfödare i Sydkatten kan teckna ett huvudmedlemskap till din kattungeköpare för ett rabatterat pris.