På SVERAK:s årsmöte beslutar representanter från SVERAK-klubbarna (delegater) om SVERAKs stadgar och regler, om de avgifter som ska gälla för exempelvis stamtavlor och stamnamn, om vilka som ska förvalta förbundet det kommande året och mycket mer. Årsmötet avhålls varje år den tredje helgen i mars men arbetet och förberedelserna sker långt före själva mötet.

Du som medlem i Sydkatten kan självklart vara med och påverka årsmötet genom att exempelvis lämna in ett motionsförslag om regeländringar.

Du hittar mer info om hur du går till väga för att motionera, samt den blankett du behöver fylla i på denna sidan >
Skicka sen ditt motionsförslag senast 29 november till oss på susanna.hansson@sydkatten.nu.