Sedan 1/1 2019 är SVERAK:s avtal obligatoriska för alla enskilda medlemmar att använda, men eftersom det framkommit en del kritik på det existerande fodervärdsavtalet så har SVERAK:s arbetsgrupp för översyn av nuvarande avtal under året arbetat för att ta fram ett reviderat avtal. Arbetsgruppen har nu skickat ut ett utkast till ett reviderat fodervärdsavtal till alla klubbar och vill få in åsikter om detta.

Sydkatten ber därför alla medlemmar att läsa igenom det reviderade avtalet och skicka in de åsikter ni har om det till oss så att vi kan framföra dessa till SVERAK. På grund av att SVERAK vill ha ett färdigt förslag redo till nästa årsmöte så är det kort svarstid på detta. Sydkatten behöver få in era synpunkter senast den 6 december för att vi ska hinna sammanställa och skicka in dessa i tid.

Du skickar dina synpunkter till info@sydkatten.nu

Klicka på bilden för att se hela avtalet