Föreningen Sydkatten har idag flera fina samarbeten med djurkliniker, zoobutiker och andra organisationer och företag, men vi är alltid öppna för nya idéer och intresserade av att skapa nya kontakter!

Just nu är exempelvis arbetet med att sätta ihop vårt populära rabatthäfte i full gång. Detta skickas årligen ut till alla våra medlemmar under våren.

Vill ditt företag vara med i 2020 års upplaga av rabatthäftet, eller har ett helt annat förslag på hur hur ert företag och Sydkatten kan hjälpa varandra? Kontakta oss i så fall gärna på info@sydkatten.nu 

Sydkattens nuvarande samarbetspartners kan man hitta här »