Stort grattis till alla som placerat sig på listan över Årets Sydkatter 2009! 
Här presenterar vi placeringar nummer 1-3 i de olika tävlingsgrupperna.