Under SVERAK:s årsmöte våren 2020 röstades ett antal motioner igenom, varav de flesta började gälla på en gång. Ett fåtal motioner som blev godkända börjar dock gälla först nu vid årsskiftet. Från och med 1 januari 2021 börjar de här reglerna gälla:

Utställningstitlar och certifikat
4.6 Godkännande av titlar

Borttagning av text:
För att uppnå titel på utställning ska underlag på tidigare tagna certifikat (kopior på bedömningssedlar) uppvisas för utställningssekretariatet.

Förklaring:
Borttagningen av den överstrukna texten innebär att vi från och med årsskiftet, vid titelchans, kan visa upp underlag för tidigare tagna titlar på andra sätt än genom just kopior eller original av bedömningssedlarna. Exempel på detta kan exempelvis vara genom digitala resultatlistor.

Utställningsklasser
5.4 Klass 12 Ungdjur 4-7 månader

Ändra beteckningen på katter i klass 12 från ungdjur till kattunge

Förklaring:
Från och med årsskiftet försvinner ordet ”ungdjur” i utställningssammanhang. Katter som är 4-7 månader gamla och går i klass 12 kommer alltså framöver att heta ”kattungar” istället för ”ungdjur”. På engelska kallas klass 12 redan för ”kitten”.