Den 23e mars avhölls Sydkattens årsmöte, och för första gången någonsin blev vi tvungna att hålla det digitalt. Här kommer en kort sammanfattning över vad som beslutades på mötet.

Medlemsavgifter för 2022:

Medlemsavgifterna förblir oförändrade även för nästa år. Aktuella avgifter hittar du på den här sidan.

Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Vice ordförande, 2 år: Ulrica Lindblom Granlid
Kassör, 2 år: Gunnar Sandmark
Sekreterare, 2 år: Miia Gråsten
Ledamot, 2 år: Anne Frostander
Suppleant 1, 1 år: Susanna Hansson
Suppleant 2, 1 år: Lars Nielsen

Styrelsen består även av Ordförande Åsa Widh, Ledamot Camilla Olin och Ledamot Sofia Granlid som är invalda till 2022. Styrelsens sammansättning förblir med andra ord oförändrad under 2021. På den här sidan kan man hitta en presentation av klubbens aktuella styrelse.

Val av revisor och revisorsuppleant:

Revisor, 2 år: Charlotte Johnsson
Revisorsuppleant 1 år: Jeanette Olsson

Vald som revisor till 2022 är sedan tidigare även Ann-Katherine Berner

Val av valberedning:

Lotta Jonasson, 1 år (sammankallande).
Pernilla Ekolin, 1 år
Vakant

Den tredje platsen i valberedningen lämnades vakant. Om du är intresserad av den sista platsen i valberedningen för att tillsammans med två andra, mycket erfarna, Sydkatter föreslå klubbens funktionärer inför nästa år får du gärna kontakta oss. 

Stadgeändring:

En stadgeändring har klubbats igenom för andra gången, och klubbens stadgar är nu uppdaterade på hemsidan. Den tidigare styrelseposten Utställningssekreterare kommer framöver endast heta Ledamot. Sydkattens aktuella stadgar kan du alltid hitta på den här sidan.

Inga övriga frågor eller motioner hade inkommit

Tack till alla medlemmar som deltog!