Från och med idag, den 15 juni 2020, börjar nya djurskyddsregler för hundar och katter att gälla i hela Sverige. Ett viktig syfte med de nya reglerna är att höja kattens status i samhället.

De nya reglerna samt allmäna råd till hur dessa kan uppnås finns att läsa i sin helhet här >

Det är viktigt att man sätter sig in i reglerna, oavsett om man är vanlig kattägare eller uppfödare. Sydkatten vill gärna uppmuntra alla våra medlemmar till att hjälpa till att sprida informationen i våra bekantskapskretsar för att landets alla katter ska få det så bra som möjligt. Här nedan kommer exempel på några av de nya reglerna som rör oss kattägare, men vi vill uppmana alla kattägare att ta sig tid att läsa igenom hela texten om de nu aktuella föreskrifterna som går att hitta på länken ovan, för katternas skull!

Krav på att djurägaren ska förhindra oplanerad avel

Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för. Katter som rör sig fritt utomhus ska vara förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat, företrädesvis genom kastration. Det är alltså inte längre tillåtet att ha en fertil katt lösgående utomhus om den har möjlighet att föröka sig.

Honkattens ålder vid parning

En honkatt får inte avsiktligt paras tidigare än vid 10 månaders ålder.

Krav på kunskap om kattens grundläggande behov

För att ha och sköta en katt ska du kunna uppfylla dess behov av social kontakt, utforma en djurmiljö där katten kan klättra och klösa med sina klor, vila där den kan hålla värme eller svalka sig, gömma sig och hitta upphöjda liggplatser som kommer att vara väl använda. Du ska kunna ge katten mental stimulans och möjlighet att tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende. Katten ska få möjlighet att klättra, klösa/vässa sina klor varje dag. Reglerna innehåller även tydligare krav på tillsyn och skötsel av katter, att vara uppmärksam på avvikande beteenden samt skötsel av päls, klor och tänder.

Om du har två eller fler katter ska du berika djurmiljön och anpassa den så att katter i grupp ska kunna trivas med varandra.