På denna sidan kommer Sydkatten löpande uppdatera om hur Covid-19 påverkar Sydkatten och vilka beslut vi på grund av detta vi tar. Observera att informationen på denna sidan kan komma att ändras vartefter ny information om smittoläget når oss.
Senaste uppdateringen gjordes: 2020-03-17

Klubben påverkas av virusets spridning i landet, och vi har därför nu valt att bestämma följande angående våra aktiviteter:

Kurser

Uppfödarkursen 25 mars kommer att ställas in. Vi avvaktar dessutom med att bestämma datum för Uppfödarutbildning 3 & 4 som båda vanligtvis brukar genomföras nu på våren. Vi återkommer med nya datum för både utställningskurs och uppfödarutbildningar lite längre fram när vi ser hur situationen utvecklat sig.

Sydkattens utställning 3-4 oktober

Vi hoppas såklart på att vi kommer kunna genomföra vår utställning i höst och kommer förbereda inför den som vanligt. Om vi på grund av viruset kommer behöva ställa in årets utställning kommer information om detta komma i god tid.

Övrig klubbaktivitet

Självklart kommer klubbens administrativa funktioner såsom kullregistreringar, stamnamnsansökningar osv fungera precis som vanligt.

Vi håller tummar och tassar för en positiv utveckling så att vi ska kunna återgå till normal aktivitet så snart som möjligt. 

Har ni frågor så tar vi gärna emot dem på info@sydkatten.nu