Under mars månad har både Sydkatten och SVERAK avhållit sina årsmöten, och det kan många gånger innebära en del uppdateringar och nyheter som du som medlem behöver känna till. Här nedan går vi igenom och sammanfattar vad som hänt och beslutats så att du enkelt ska kunna ha koll. Du får såklart som alltid höra av dig till oss med om det är något du undrar över eller tycker är oklart.

Vi börjar med Sydkattens möte, och längre ner hittar du en rapport från SVERAK:s årmöte med. 

Sydkattens årsmöte

Sydkatten höll sitt årsmöte på plats i Malmö onsdagen 15 mars. Klubben bjöd på lite fika, och alla på plats fick även några lotter var till det lotteri som hölls. Vinstchansen var hög, så alla lyckades glädjande nog få med sig en eller flera fina små presenter hem efter kvällen. 

Luntamöte

Kvällen inleddes med ett luntamöte där vi tillsammans gick igenom motioner och bestämde hur Sydkattens delegater skulle föra klubbens talan under SVERAK:s kommande årsmöte. Vi tycker det är jätteroligt när klubbens medlemmar väljer att komma och dela med sig av sina tankar! 

Sydkattens årsmöte

Därefter kickade vi igång Sydkattens årsmöte. Vi gick igenom vad som hänt och vad som gjorts i klubben under året, och vår kassör Gunnar redovisade vår ekonomi. Vi är en stabil klubb med fortsatt god ekonomi, och har under året ökat i antal medlemmar. Tack vare det kan vi numera titulera oss som Sveriges allra största kattklubb! Grattis till oss!

Något lite dystrare vi tog upp och diskuterade är det faktum att vi på grund av kraftiga prishöjningar i nuläget inte har någon lokal att hålla årets och framtida utställningar i. Känner du till en lokal vi hade kunnat kika närmre på så ber vi dig ödmjukast att höra av dig. Här behöver vi alla tips och all hjälp vi kan få från er medlemmar! ♡

Vidare genomfördes själva årsmötet smidigt, och de beslut som togs kommer inte innebära några större förändringar för klubbens medlemmar. Medlemsavgifterna kommer förbli desamma även under nästa år, och nya styrelsens uppsättning är i stort sett oförändrad. Styreslemedlemmarna förblir samma som föregående år, men Susanna och Miia har i år bytt poster med varandra. Så här ser 2023 års styrelse i Sydkatten ut, där de fetmarkerade är de poster som i år var upp för val. 

Ordförande – Ulrica Lindblom Granlid (vald till 2024)
Vice ordförande – Åsa Widh (vald till 2025)
Kassör – Gunnar Sandmark (vald till 2025)
Sekreterare – Susanna Hansson (vald till 2025)
Ledamot – Camilla Olin (vald till 2024)
Ledamot – Sofia Mannfalk (vald till 2024)
Ledamot – Anne Frostander (vald till 2025)
Suppleant – Lars Nielsen (vald till 2024)
Suppleant – Miia Gråsten (vald till 2024)

Därefter valdes övriga förtroendevalda. Revisorernas uppsättning ser från årsmötet ut enligt följande

Revisor – Birgitta Karlsson (vald till 2025)
Revisor – Per Lindqvist (vald till 2024)
Revisorsuppleant – Elodie Lemcke (vald till 2024)

Valberedningen får en helt ny uppsättning medlemmar och består nu av

Eva Leitis Jönsson (vald till 2024)
Emily Janusz Malm (vald till 2024)
Monica Widh (vald till 2024)

Årets Sydkatter

Under kvällen avslöjade och grattade vi även de av klubbens katter som lyckats placera sig på någon av Årets Sydkatt-listor! Vi valde i år att prova ett nytt koncept med Årets Sydkatt, och ni får gärna komma med synpunkter om ni tyckte det var en ändring till det bättre eller sämre. Vilka katter som placerade sig kan du se om du klickar in på länken nedan. Alla katter som placerat sig på plats 1-10 i respektive lista fick ett diplom. De ägare som var på plats fick dem såklart direkt, medan vi så småningom kommer posta diplomen till de som inte kunde närvara. Alla 1:or fick även en fin liten glaskatt som pris. 

Tack alla ni som deltog på årets möte! Vi tycker det är så kul att äntligen kunna ses igen, och lika kul är det med medlemmar som vill vara med och påverka klubbens och SVERAK:s framtid! 

SVERAK:s årsmöte

SVERAK:s årsmöte 2023 hölls i år i Örebro helgen 18-19 mars. På plats fanns självklart delegater från Sydkatten, och de bestod i år av klubbens sekreterare Susanna Hansson och långtida Sydkattsmedlemmen Eva Leitis Jönsson. Mötet gick att följa live på SVERAK:s facebooksida. 

Det kommer så småningom, när det är färdigställt och justerat, komma ut ett officiellt protokoll från mötet, men här har vi lagt in några kommentarer som vi tror är extra viktiga och/eller intressanta för alla medlemmar att ta del av. Alla motioner som var uppe under helgen går att läsa i sin helhet i dokumentet på länken nedan.

Sydkattens delegater Sanna och Eva förde klubbens talan på SVERAKs årsmöte

Kattungars leveransålder, 12 eller 14 veckor?

Vid årsskiftet började den nya FIFé-regeln om att kattungar från flytta först från 14 veckors ålder att gälla. Under SVERAK:s årsmöte behandlades en motion gällande ett förslag om tillbakaändring av kattungars lägsta leveransålder till 12 veckor. Klubbarna var oeniga, och årsmötet fick gå till röstning. Röstningen slutade i att motionen fick bifall, vilket betyder att SVERAK nu kommer skicka 12 veckors-motionen vidare till FIFé. Vi vill dock tydliggöra att lägsta leveransålder fortfarande är 14 veckor! För en tillbakaändring till 12 veckor krävs först att FIFé:s generalförsamling röstar ja till förslaget i maj, och skulle så ske går regeln i kraft först under 2024.

SVERAK fick av årsmötet i uppdrag att inför FIFés generalförsamling känna av hur de andra medlemsländerna ställer sig till förslaget. Känner man då att det finns för mycket motstånd till motionen så kommer den att att dras. Att årsmötet önskade det är på grund av att om motionen får avslag på GF så får man inte lov att lägga fram samma motion igen kommande år. 

Veterinärintygens giltighet

En motion som skickats in till årsmötet handlade om besiktningsintygets giltighet. I motionen önskades det att besiktningsintygets giltighet skulle förlängas till 14 dagar (istället för nuvarande 7) i och med att kattungarnas lägsta ålder för leverans höjdes vid årsskiftet. I stort sett alla klubbar var rörande överens om att 7 dagar skulle vara kvar, och det kom även kommentarer om att veterinärklinikernas intyg säger 7 dagar, samt att många försäkringsbolag har 7 dagars giltighet på intygen i sina villkor. Motionen fick därför avslag. 

Titeln National Winner (NW)

SVERAK:s styrelse hade lagt en motion om att ändra Sveriges system för hur titeln National Winner utdelas. Fram tills nu har en NW-titel delats ut per kategori, plus en till huskatt, oavsett kön och ålder. Dvs totalt 5 st NW-titlar per år. Motionen fick efter röstning bifall, och det nya systemet kommer se ut så här. 

SVERAK delar varje år ut titeln NW till:
Bästa vuxen totalt inom vardera kategori 1-4
Bästa kastrat totalt inom vardera kategori 1-4
Bästa kattunge/junior totalt inom vardera kategori 1-4
Bästa huskatt totalt
Baserat på resultat erhållet enligt SVERAKs Årets Katt lista
Sammanlagt 13 titlar

Enligt FIFés utställningsregler måste kriterierna för hur NW-titeln delas ut meddelas i förväg för det aktuella året. Det innebär att det nya systemet kommer kunna implementeras först nästa år. NW-titlar för katter som tävlar under 2023 kommer delas ut som tidigare.