Den 7 mars håller Föreningen Sydkatten årsmöte i Malmö. Kallelse skickas även i år per epost. De medlemmar som inte har någon epostadress erhåller sin kallelse med vanlig post. Har du blivit medlem de senaste dagarna så vi ännu inte har hunnit få ut nån kallelse till dig och du vill komma på årsmötet – hör av dig till sofia.granlid@sydkatten.nu så mailar vi kallelse, dagordning och övrig information till dig!