Sydkattens årsmöte har avhållits och vi kan meddela att det inte blir några större förändringar i verksamheten som kommer påverka klubbens medlemmar. Medlemsavgifterna kommer förbli oförändrade även nästa år, och inga motioner behandlades under mötet. Det har dock blivit några mindre förändringar bland klubbens aktiva. Sydkattens funktionärer för 2022 är följande:

 

Styrelsen

Ulrica Lindblom Granlid vald till Ordförande på två (2) år
Åsa Widh vald till Vice Ordförande på ett (1) år, fyllnadsval
Camilla Olin vald till Ledamot på två (2) år.
Sofia Granlid vald till Ledamot på två (2) år.
Susanna Hansson till 1:a suppleant på ett (1) år.
Lars Nielsen till 2:a Suppleant på ett (1) år. 

Styrelsen består även av:
Gunnar Sandmark, Kassör vald på två (2) år vid årsmötet 2021
Miia Gråsten, Sekreterare vald på två (2) år vid årsmöte 2021
Anne Frostander, Ledamot vald på två (2) år vid årsmöte 2021

 

Revisorer

Per Lindqvist till Revisor på två (2) år.
Jeanette Olsson till Revisorsuppleant på ett (1) år.

Revisorerna består även av:
Charlotte Johnsson, Revisor vald på två (2) år vid årsmöte 2021

 

Valberedningen

Pernilla Ekolin på ett år (sammankallande)
Malin van Bruggen på ett år
Vakant plats – Den tredje ledamotsplatsen i valberedningen lämnades av årsmötet vakant. Om du är intresserad av att hjälpa klubben med valberedningens viktiga arbete kan du kontakta någon av klubbens funktionärer, så kan posten tillsättas under året.